รางวัล B S 4A A ABC
  1stรางวัล 3,400 4,800 8,000 840 280
  2ndรางวัล 1,200 2,400 280
  3rd รางวัล 600 1,200 280
  รางวัลเริ่มต้น 250
  การปลอบใจ 80

  • MAGNUM
  • PMP
  • TOTO
  • SINGAPORE
  • SABAH
  • SANDAKEN
  • SARAWAK
  • GDLotto
  • Perdana